Земельні спори

Земельні спори

Земельні спори

Земельні спори – це конфлікти, що виникають через порушення стороною земельного законодавства.

Підставами для виникнення земельних спорів є претензії однієї зі сторін щодо володіння, користування, та розпорядження землею.

Земельні спори поділяються на три категорії. Перша категорія це земельні спори, пов’язані з порушенням або оскарженням прав громадян і юридичних осіб на землю, включаючи права щодо володіння, користування і розпорядження землею. Другу категорію складають земельні майнові спори, це коли порушення земельного законодавства тісно пов’язане з відшкодуванням збитків, викликаних земельним правопорушенням. Третя категорія земельних спорів охоплює майнові спори, що виникають із земельних відносин. В останньому випадку немає спору про право на землю, а розглядаються майнові спори з приводу користування і розпорядження землею.

Прогалини і колізії в нормативно-правових актах, помилкове тлумачення норм матеріального права, часта і часом хаотична зміна правових позицій Верховним Судом, тягнуть неправильне застосування норм земельного законодавства, в тому числі при розгляді земельних спорів судом. Зазначене зумовлює необхідність у виборі земельного адвоката, з профілем роботи в земельному праві.

Адвокатська фірма Легалекс спеціалізується на розгляді земельних спорів в судах, та надає клієнтам професійну правничу допомогу у вирішенні земельних спорів в Києві та інших регіонах України.

Адвокати компанії мають вагомий позитивний досвід участі в судових процесах по вирішенню земельних спорів. Якщо у Вас виникли питання з приводу вирішення питань, пов’язаних з земельними ділянками та іншим нерухомим майном рекомендуємо Вам звернутися до юристів нашої компанії.

Наші послуги в земельних спорах

Оскарження рішень, індивідуальних актів, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень;
вирішення земельних спорів, пов'язаних з переведенням земель або земельних ділянок з однієї категорії в іншу (зміна правового режиму земельних ділянок);
вирішення земельних спорів, пов'язаних з порушенням права власності та інших речових прав на земельні ділянки;
витребування земельних ділянок з чужого незаконного володіння;
усунення перешкод в здійсненні речового права;
вирішення земельних спорів щодо порушень права власності на земельні ділянки, не пов'язаних з позбавленням права володіння;
земельні спори щодо порушення сусідських прав на земельні ділянки;

вирішення спорів пов'язаних з визнанням права власності на земельні ділянки;

захист обмежених речових прав на земельні ділянки;
земельні спори, що виникають при купівлі та припиненні прав на земельні ділянки;
вирішення спорів з органами місцевого самоврядування щодо відмови в наданні земельної ділянки;
спори, що випливають із угод та інших юридично значущих дій, об'єктом яких виступає земельна ділянка;
вилучення земельних ділянок для державних потреб;
земельні спори, пов'язані з примусовим припиненням прав на земельні ділянки при здійсненні земельної правопорушення;
спори щодо відмови у проведенні державного кадастрового обліку або його призупинення;
виправлення технічних помилок, допущених при здійсненні державного кадастрового обліку;
спори, що виникають у зв'язку з відмовою в державній реєстрації прав на земельну ділянку;
спори про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення земельного правопорушення;
спори, що виникають у зв'язку із застосуванням законодавства про оціночну діяльність;
спори, пов'язані із застосуванням законодавства про орендну плату за земельні ділянки;
земельні спори пов'язані з орендою землі, і спори про встановлення і припинення дії земельних сервітутів;
спори, пов'язані із застосуванням податкового законодавства;
інші земельні спори.
Меню